ILUMINACJE

Cykl fotografii zaprezentowany podczas Sosnowieckich Spotkań Artystycznych organizowanych przez Muzeum w Pałacu Schoena, których tematem była ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ.

W trakcie fotografowania obiekt przedstawienia – ciało męskie – prześwietla wąski strumień mocnego słonecznego światła. Zdaje się je otwierać, przenikać na wylot, przepalać. Siła tego żywiołu wkracza w półmroczną przestrzeń obrazu, rozwarstwiając jego tonalność. Radykalnie przebudowuje kadr, łamiąc zasady sztuki fotografii, intensyfikując odbiór. Prowokuje namysł nad naturą powierzchni ciała jako mistycznego styku pomiędzy ciałem ludzkim, a wszechświatem. Ciało rozdarte – zarazem epicentrum i świątynia duszy, nigdy do końca niepoznawalne, zdane na pozostanie tajemnicą nie do rozwikłania.

Cykl zostanie rozwinięty i zaprezentowany na wydrukach wielkoformatowych i podświetlanych ekranach w Krakowie w o2.2022.