IKONY PRZESZŁOŚCI

Cykl powstał podczas pleneru poświęconego pamięci Jerzego Lewczyńskiego pt. „Na styku czasów”. Jest wynikiem poszukiwania i analizy zderzenia, jakie w naszej świadomości wywołują znalezione na bazarach staroci obrazy przedmiotów – ikon naszego dzieciństwa.

Co czujemy dziś w kontakcie z tymi przedmiotami. Jakie wzorce / matryce nam podsuwały kiedyś? Co zostało z tamtych pragnień, które znalazły spełnienie, a które budzą jedynie gorycz?