Genius Loci

Cykl był częścią wystawy GENIUS LOCI, poświęconej tematowi Kielc. Goszczący tam artyści mieli za zadanie oddać ducha miasta. Moje prace są przetworzeniem twarzy dzieci, które pozowały do zdjęcia klasowego tuż przed II wojną światową.

Twarze patrzą, oglądane w dużym powiększeniu budzą trwogę – zdają się mieć wszystko wypisane w mimice i oczach – całą nieuchronność tego co je spotka, co będą musiały zobaczyć i w bolesny sposób przejść.

Nie znam ich losów. Nie wiem, dane im było dorosnąć, mogę jedynie spojrzeć w nie za pośrednictwem wyrazu oczu w tamtej krótkiej chwili zarejestrowanej na kliszy…